Sloven�cina English Deutsch
7. 2. 2019 - PREDDVOR

Četrtek, 7. 2. 2019, ob 20.00 uri

Kulturni dom Predvor

KONCERT SLOVENSKEGA OKTETA

Vstopnina 10 €